۲۵۰ سریال برتر تاریخ

1

Breaking Bad

9.5/10 2.1M Votes
پخش : 2008 تا 2013
زمان : 3030 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , هیجان انگیز
2

Planet Earth II

9.5/10 154.7K Votes
پخش : 2016 تا 2016
زمان : 298 دقیقه
رده سنی : TV-G
ژانر : مستند
3

Planet Earth

9.4/10 217.4K Votes
پخش : 2006 تا 2006
زمان : 538 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : مستند , خانوادگی
4

Band of Brothers

9.4/10 506.9K Votes
پخش : 2001 تا 2001
زمان : 594 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام , تاریخی , جنگی
5

Chernobyl

9.3/10 833.3K Votes
پخش : 2019 تا 2019
زمان : 330 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام , تاریخی , هیجان انگیز
6

The Wire

9.3/10 366.2K Votes
پخش : 2002 تا 2008
زمان : 59 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , هیجان انگیز
7

Avatar: The Last Airbender

9.3/10 348.7K Votes
پخش : 2005 تا 2008
زمان : 23 دقیقه
رده سنی : TV-Y7-FV
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
8

Blue Planet II

9.3/10 45K Votes
پخش : 2017 تا 2017
زمان : 364 دقیقه
رده سنی : TV-G
ژانر : مستند
9

The Sopranos

9.2/10 448.6K Votes
پخش : 1999 تا 2007
زمان : 55 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام
10

Cosmos: A Spacetime Odyssey

9.3/10 126.6K Votes
پخش : 2014 تا 2014
زمان : 557 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : مستند
11

Cosmos

9.3/10 43.2K Votes
پخش : 1980 تا 1980
زمان : 780 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : مستند
12

Our Planet

9.3/10 49.3K Votes
پخش : 2019 تا 2023
زمان : 50 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : مستند
13

Game of Thrones

9.2/10 2.2M Votes
پخش : 2011 تا 2019
زمان : 4189 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : اکشن , ماجراجویی , درام
14

The World at War

9.2/10 27.8K Votes
پخش : 1973 تا 1974
زمان : 52 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : مستند , تاریخی , جنگی
15

Rick and Morty

9.1/10 580K Votes
پخش : 2013 تا ?
زمان : 23 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : انیمیشن , ماجراجویی , کمدی
16

Bluey

9.4/10 21.9K Votes
پخش : 2018 تا ?
زمان : 7 دقیقه
رده سنی : TV-Y
ژانر : انیمیشن , خانوادگی
17

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

9.1/10 190.7K Votes
پخش : 2009 تا 2010
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
18

The Last Dance

9.1/10 145.4K Votes
پخش : 2020 تا 2020
زمان : 491 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : مستند , بیوگرافی , تاریخی
19

Life

9.1/10 42.3K Votes
پخش : 2009 تا 2009
زمان : 473 دقیقه
رده سنی : TV-G
ژانر : مستند
20

The Twilight Zone

9.1/10 90.4K Votes
پخش : 1959 تا 1964
زمان : 4368 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : درام , فانتزی , ترسناک
21

Sherlock

9.1/10 1M Votes
پخش : 2010 تا 2017
زمان : 88 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
22

The Vietnam War

9.1/10 27.2K Votes
پخش : 2017 تا 2017
زمان : 990 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : مستند , تاریخی , جنگی
23

Batman: The Animated Series

9/10 113.2K Votes
پخش : 1992 تا 1995
زمان : 23 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
24

Attack on Titan

9.1/10 474.5K Votes
پخش : 2013 تا 2023
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
25

Scam 1992: The Harshad Mehta Story

9.3/10 153.4K Votes
پخش : 2020 تا 2020
زمان : 54 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : بیوگرافی , جنایی , درام
26

The Office

9/10 679.7K Votes
پخش : 2005 تا 2013
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی
27

Arcane

9/10 251.7K Votes
پخش : 2021 تا ?
زمان : 41 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
28

The Blue Planet

9/10 42K Votes
پخش : 2001 تا 2001
زمان : 389 دقیقه
رده سنی : TV-G
ژانر : مستند
29

Better Call Saul

9/10 618.5K Votes
پخش : 2015 تا 2022
زمان : 3154 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام
30

Human Planet

9/10 27.5K Votes
پخش : 2011 تا 2011
زمان : 50 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : مستند
31

Firefly

9/10 277.4K Votes
پخش : 2002 تا 2003
زمان : 616 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : ماجراجویی , درام , علمی تخیلی
32

Frozen Planet

9/10 32.5K Votes
پخش : 2011 تا 2012
زمان : 333 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : مستند
33

Clarkson's Farm

9/10 52.2K Votes
پخش : 2021 تا ?
زمان : 45 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : مستند , کمدی , Reality-TV
34

Death Note

8.9/10 363.8K Votes
پخش : 2006 تا 2007
زمان : 851 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , جنایی , درام
35

Only Fools and Horses

9/10 55.4K Votes
پخش : 1981 تا 2003
زمان : 95 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : کمدی
36

Hunter x Hunter

9/10 125.4K Votes
پخش : 2011 تا 2014
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
37

The Civil War

9/10 17.9K Votes
پخش : 1990 تا 1990
زمان : 680 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : مستند , تاریخی , جنگی
38

True Detective

8.9/10 616.6K Votes
پخش : 2014 تا ?
زمان : 55 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
39

Seinfeld

8.9/10 342.3K Votes
پخش : 1989 تا 1998
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : کمدی
40

The Beatles: Get Back

9/10 26.8K Votes
پخش : 2021 تا 2021
زمان : 468 دقیقه
رده سنی : PG-13
ژانر : مستند , بیوگرافی , آهنگ
41

The Decalogue

9/10 27.3K Votes
پخش : 1989 تا 1990
زمان : 572 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام
42

Persona

9/10 45.3K Votes
پخش : 2018 تا ?
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
43

Fargo

8.9/10 395.8K Votes
پخش : 2014 تا 2024
زمان : 53 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , هیجان انگیز
44

Cowboy Bebop

8.9/10 133.5K Votes
پخش : 1998 تا 1999
زمان : 650 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
45

Gravity Falls

8.9/10 128.5K Votes
پخش : 2012 تا 2016
زمان : 23 دقیقه
رده سنی : TV-Y7
ژانر : انیمیشن , ماجراجویی , کمدی
46

Nathan for You

8.9/10 36.5K Votes
پخش : 2013 تا 2017
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : مستند , کمدی
47

Last Week Tonight with John Oliver

8.9/10 94K Votes
پخش : 2014 تا ?
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , News , Talk-Show
48

When They See Us

8.9/10 134K Votes
پخش : 2019 تا 2019
زمان : 296 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : بیوگرافی , جنایی , درام
49

Succession

8.9/10 246K Votes
پخش : 2018 تا 2023
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , درام
50

Apocalypse: The Second World War

9/10 13.8K Votes
پخش : 2009 تا 2009
زمان : 312 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : مستند , تاریخی , جنگی
51

Friends

8.9/10 1.1M Votes
پخش : 1994 تا 2004
زمان : 5280 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی , عاشقانه
52

Africa

8.9/10 16.9K Votes
پخش : 2013 تا 2013
زمان : 360 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : مستند
53

Taskmaster

9/10 18K Votes
پخش : 2015 تا ?
زمان : 47 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی , Game-Show
54

TVF Pitchers

9.1/10 71.6K Votes
پخش : 2015 تا 2022
زمان : 40 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , درام
55

It's Always Sunny in Philadelphia

8.8/10 245.5K Votes
پخش : 2005 تا ?
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی
56

As If

9/10 19.5K Votes
پخش : 2021 تا ?
زمان : 30 دقیقه
رده سنی :
ژانر : کمدی
57

Monty Python's Flying Circus

8.8/10 77.8K Votes
پخش : 1969 تا 1974
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی
58

The West Wing

8.9/10 83.2K Votes
پخش : 1999 تا 2006
زمان : 44 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : درام
59

Das Boot

8.8/10 32.6K Votes
پخش : 1985 تا 1985
زمان : 293 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام , جنگی
60

Curb Your Enthusiasm

8.8/10 138.9K Votes
پخش : 2000 تا ?
زمان : 28 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی
61

One Piece

8.9/10 209.3K Votes
پخش : 1999 تا ?
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
62

Fawlty Towers

8.8/10 98.5K Votes
پخش : 1975 تا 1979
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : کمدی
63

Leyla and Mecnun

9.1/10 95.6K Votes
پخش : 2011 تا 2023
زمان : 80 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : ماجراجویی , کمدی , درام
64

BoJack Horseman

8.8/10 180.6K Votes
پخش : 2014 تا 2020
زمان : 1982 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : انیمیشن , کمدی , درام
65

Pride and Prejudice

8.8/10 90.4K Votes
پخش : 1995 تا 1995
زمان : 327 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : درام , عاشقانه
66

Freaks and Geeks

8.8/10 150.7K Votes
پخش : 1999 تا 2000
زمان : 44 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی , درام
67

Blackadder Goes Forth

8.8/10 55.9K Votes
پخش : 1989 تا 1989
زمان : 175 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : کمدی , جنگی
68

Twin Peaks

8.8/10 210.1K Votes
پخش : 1990 تا 1991
زمان : 1505 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
69

Dragon Ball Z

8.8/10 143.2K Votes
پخش : 1989 تا 1996
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
70

Narcos

8.8/10 457.6K Votes
پخش : 2015 تا 2017
زمان : 49 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : بیوگرافی , جنایی , درام
71

Chappelle's Show

8.8/10 70.3K Votes
پخش : 2003 تا 2006
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , آهنگ
72

Blue Eye Samurai

8.9/10 25K Votes
پخش : 2023 تا 2023
زمان : 377 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
73

Dragon Ball Z

8.8/10 85.7K Votes
پخش : 1989 تا 1996
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
74

Black Mirror

8.7/10 620.3K Votes
پخش : 2011 تا ?
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام , رازآلود , علمی تخیلی
75

The Last of Us

8.8/10 471.8K Votes
پخش : 2023 تا ?
زمان : 50 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : اکشن , ماجراجویی , درام
76

I, Claudius

8.8/10 19K Votes
پخش : 1976 تا 1976
زمان : 669 دقیقه
رده سنی : Not Rated
ژانر : بیوگرافی , درام , تاریخی
77

Over the Garden Wall

8.8/10 67.3K Votes
پخش : 2014 تا 2014
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : انیمیشن , کوتاه , ماجراجویی
78

South Park

8.7/10 398.8K Votes
پخش : 1997 تا ?
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : انیمیشن , کمدی
79

Ted Lasso

8.8/10 320.6K Votes
پخش : 2020 تا 2023
زمان : 1453 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , درام , ورزشی
80

Kota Factory

9/10 78.4K Votes
پخش : 2019 تا 2021
زمان : 45 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی , درام
81

Six Feet Under

8.7/10 144.4K Votes
پخش : 2001 تا 2005
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , درام
82

Peaky Blinders

8.8/10 619.2K Votes
پخش : 2013 تا 2022
زمان : 2109 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام
83

Rome

8.7/10 181.7K Votes
پخش : 2005 تا 2007
زمان : 1193 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : اکشن , درام , عاشقانه
84

Vinland Saga

8.8/10 63.2K Votes
پخش : 2019 تا 2023
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
85

Oz

8.7/10 104.8K Votes
پخش : 1997 تا 2003
زمان : 55 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , هیجان انگیز
86

Gullak

9.1/10 20.1K Votes
پخش : 2019 تا ?
زمان : 24 دقیقه
رده سنی :
ژانر : کمدی , درام , خانوادگی
87

Steins;Gate

8.8/10 70.6K Votes
پخش : 2011 تا 2015
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , کمدی , درام
88

Dark

8.7/10 427.9K Votes
پخش : 2017 تا 2020
زمان : 1455 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
89

Panchayat

8.9/10 80.3K Votes
پخش : 2020 تا ?
زمان : 35 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی , درام
90

The Boys

8.7/10 607.7K Votes
پخش : 2019 تا ?
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : اکشن , کمدی , جنایی
91

Fleabag

8.7/10 188.7K Votes
پخش : 2016 تا 2019
زمان : 27 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , درام
92

Bleach: Thousand-Year Blood War

9/10 32.5K Votes
پخش : 2022 تا ?
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
93

Battlestar Galactica

8.7/10 173.1K Votes
پخش : 2004 تا 2009
زمان : 44 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : اکشن , ماجراجویی , درام
94

The Shield

8.7/10 86.1K Votes
پخش : 2002 تا 2008
زمان : 47 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , هیجان انگیز
95

The Simpsons

8.7/10 428.7K Votes
پخش : 1989 تا ?
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , کمدی
96

Downton Abbey

8.7/10 219.3K Votes
پخش : 2010 تا 2015
زمان : 3110 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : درام , عاشقانه
97

Arrested Development

8.7/10 319.5K Votes
پخش : 2003 تا 2019
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی
98

House

8.7/10 495.6K Votes
پخش : 2004 تا 2012
زمان : 7788 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : درام , رازآلود
99

Invincible

8.7/10 179K Votes
پخش : 2021 تا ?
زمان : 50 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
100

One Punch Man

8.7/10 180.4K Votes
پخش : 2015 تا 2019
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : انیمیشن , اکشن , کمدی
101

Severance

8.7/10 179.5K Votes
پخش : 2022 تا ?
زمان : 55 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام , رازآلود , علمی تخیلی
102

Mad Men

8.7/10 255.2K Votes
پخش : 2007 تا 2015
زمان : 4400 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام
103

Berserk

8.7/10 49.1K Votes
پخش : 1997 تا 1998
زمان : 23 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
104

Peep Show

8.7/10 64.9K Votes
پخش : 2003 تا 2015
زمان : 25 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی
105

Stranger Things

8.7/10 1.3M Votes
پخش : 2016 تا 2025
زمان : 51 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : درام , فانتزی , ترسناک
106

Star Trek: The Next Generation

8.7/10 132.1K Votes
پخش : 1987 تا 1994
زمان : 44 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : اکشن , ماجراجویی , درام
107

Sarabhai V/S Sarabhai

9/10 17.6K Votes
پخش : 2004 تا 2017
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : کمدی
108

The Marvelous Mrs. Maisel

8.7/10 138.7K Votes
پخش : 2017 تا 2023
زمان : 2408 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , درام
109

The Adventures of Sherlock Holmes

8.7/10 23.7K Votes
پخش : 1984 تا 1985
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
110

The Mandalorian

8.7/10 568.2K Votes
پخش : 2019 تا ?
زمان : 40 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : اکشن , ماجراجویی , فانتزی
111

Mahabharat

9/10 22.2K Votes
پخش : 1988 تا 1990
زمان : 45 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : اکشن , ماجراجویی , درام
112

Justice League Unlimited

8.7/10 19.4K Votes
پخش : 2004 تا 2006
زمان : 23 دقیقه
رده سنی : TV-Y7-FV
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
113

The Grand Tour

8.7/10 81.1K Votes
پخش : 2016 تا ?
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی , ورزشی , Talk-Show
114

Friday Night Lights

8.7/10 71.1K Votes
پخش : 2006 تا 2011
زمان : 44 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : درام , ورزشی
115

Aspirants

9.2/10 307.3K Votes
پخش : 2021 تا ?
زمان : 45 دقیقه
رده سنی :
ژانر : درام
116

Top Gear

8.7/10 124.8K Votes
پخش : 2002 تا ?
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : ماجراجویی , کمدی , ورزشی
117

The Thick of It

8.7/10 25.5K Votes
پخش : 2005 تا 2012
زمان : 29 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی
118

Behzat Ç: An Ankara Detective Story

8.9/10 32K Votes
پخش : 2010 تا 2019
زمان : 90 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
119

Line of Duty

8.7/10 67.4K Votes
پخش : 2012 تا 2021
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
120

1883

8.7/10 106.1K Votes
پخش : 2021 تا 2022
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام , وسترن
121

House of Cards

8.7/10 523.9K Votes
پخش : 2013 تا 2018
زمان : 3804 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام
122

Naruto: Shippuden

8.7/10 151.9K Votes
پخش : 2007 تا 2017
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
123

How to with John Wilson

8.7/10 12.2K Votes
پخش : 2020 تا 2023
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : مستند , کمدی
124

This Is Us

8.7/10 153.9K Votes
پخش : 2016 تا 2022
زمان : 45 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی , درام , عاشقانه
125

Monster

8.7/10 40.9K Votes
پخش : 2004 تا 2005
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , جنایی , درام
126

The Crown

8.6/10 240.3K Votes
پخش : 2016 تا 2023
زمان : 58 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : بیوگرافی , درام , تاریخی
127

Atlanta

8.6/10 84.6K Votes
پخش : 2016 تا 2022
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , درام , آهنگ
128

Ramayan

9/10 23.1K Votes
پخش : 1987 تا 1988
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : ماجراجویی , درام , خانوادگی
129

Father Ted

8.7/10 42.9K Votes
پخش : 1995 تا 1998
زمان : 25 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی
130

Parks and Recreation

8.6/10 280.5K Votes
پخش : 2009 تا 2015
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی
131

The X-Files

8.6/10 242.9K Votes
پخش : 1993 تا 2018
زمان : 45 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
132

Deadwood

8.6/10 115K Votes
پخش : 2004 تا 2006
زمان : 55 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , تاریخی
133

Dexter

8.7/10 752K Votes
پخش : 2006 تا 2013
زمان : 5076 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
134

Code Geass

8.7/10 77.2K Votes
پخش : 2006 تا 2008
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , اکشن , درام
135

Primal

8.7/10 19K Votes
پخش : 2019 تا ?
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
136

Critical Role

9.2/10 11.9K Votes
پخش : 2015 تا ?
زمان : 180 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : ماجراجویی , فانتزی
137

It's a Sin

8.7/10 35.7K Votes
پخش : 2021 تا 2021
زمان : 239 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , درام , تاریخی
138

The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst

8.6/10 50.1K Votes
پخش : 2015 تا 2024
زمان : 279 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : مستند , بیوگرافی , جنایی
139

The Bridge

8.6/10 74.7K Votes
پخش : 2011 تا 2018
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , رازآلود , هیجان انگیز
140

Daredevil

8.6/10 465K Votes
پخش : 2015 تا 2018
زمان : 54 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : اکشن , جنایی , درام
141

Blackadder II

8.6/10 49K Votes
پخش : 1986 تا 1986
زمان : 176 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : کمدی
142

Adventure Time

8.6/10 108.2K Votes
پخش : 2010 تا 2018
زمان : 11 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
143

Lonesome Dove

8.7/10 25.1K Votes
پخش : 1989 تا 1989
زمان : 384 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : ماجراجویی , درام , وسترن
144

Yeh Meri Family

9/10 25.1K Votes
پخش : 2018 تا 2023
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی , درام , خانوادگی
145

Mindhunter

8.6/10 322K Votes
پخش : 2017 تا 2019
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
146

The Offer

8.6/10 37.1K Votes
پخش : 2022 تا 2022
زمان : 586 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : بیوگرافی , درام
147

The Return of Sherlock Holmes

8.7/10 13.1K Votes
پخش : 1986 تا 1988
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
148

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

8.6/10 137.4K Votes
پخش : 2019 تا ?
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
149

Mystery Science Theater 3000

8.6/10 25.6K Votes
پخش : 1988 تا 1999
زمان : 92 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی , علمی تخیلی
150

Gomorrah

8.6/10 43.2K Votes
پخش : 2014 تا 2021
زمان : 55 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , هیجان انگیز
151

Haikyu!!

8.7/10 32.8K Votes
پخش : 2014 تا 2020
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , کمدی , درام
152

Archer

8.6/10 163K Votes
پخش : 2009 تا 2023
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : انیمیشن , اکشن , کمدی
153

Poirot

8.6/10 50.3K Votes
پخش : 1989 تا 2013
زمان : 100 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
154

Blackadder the Third

8.6/10 46.3K Votes
پخش : 1987 تا 1987
زمان : 180 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : کمدی
155

Mr. Bean

8.6/10 129.8K Votes
پخش : 1990 تا 1995
زمان : 25 دقیقه
رده سنی : Not Rated
ژانر : کمدی , خانوادگی
156

Young Justice

8.6/10 44.5K Votes
پخش : 2010 تا 2022
زمان : 23 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
157

Anne with an E

8.6/10 63.2K Votes
پخش : 2017 تا 2019
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : درام , خانوادگی
158

Pose

8.6/10 32.1K Votes
پخش : 2018 تا 2021
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام
159

Dopesick

8.6/10 72.9K Votes
پخش : 2021 تا 2021
زمان : 492 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام
160

Yes Minister

8.7/10 16.1K Votes
پخش : 1980 تا 1984
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : کمدی
161

Crash Landing on You

8.7/10 38.3K Votes
پخش : 2019 تا 2020
زمان : 70 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : ماجراجویی , کمدی , عاشقانه
162

Yellowstone

8.7/10 197.8K Votes
پخش : 2018 تا ?
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام , وسترن
163

QI

8.6/10 33.2K Votes
پخش : 2003 تا ?
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : کمدی , Game-Show
164

The Newsroom

8.6/10 122.5K Votes
پخش : 2012 تا 2014
زمان : 55 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام
165

Boardwalk Empire

8.6/10 199.7K Votes
پخش : 2010 تا 2014
زمان : 55 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام
166

Justified

8.6/10 115.4K Votes
پخش : 2010 تا 2015
زمان : 3400 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : اکشن , جنایی , درام
167

The Bugs Bunny Show

8.6/10 35.3K Votes
پخش : 1960 تا 1975
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-G
ژانر : انیمیشن , کمدی
168

The Haunting of Hill House

8.6/10 278.4K Votes
پخش : 2018 تا 2018
زمان : 572 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام , ترسناک , رازآلود
169

The Bear

8.6/10 168.7K Votes
پخش : 2022 تا ?
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , درام
170

Mr Inbetween

8.6/10 26.9K Votes
پخش : 2018 تا 2021
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام
171

The Bureau

8.7/10 13.5K Votes
پخش : 2015 تا ?
زمان : 52 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام , هیجان انگیز
172

Justice League

8.6/10 50.5K Votes
پخش : 2001 تا 2004
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
173

El Chavo del Ocho

8.7/10 12.1K Votes
پخش : 1972 تا 1983
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : کمدی , خانوادگی
174

Making a Murderer

8.5/10 101.2K Votes
پخش : 2015 تا 2018
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : مستند , جنایی
175

The Venture Bros.

8.6/10 27.6K Votes
پخش : 2003 تا 2018
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
176

What We Do in the Shadows

8.6/10 96.5K Votes
پخش : 2019 تا ?
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , فانتزی , ترسناک
177

Homicide: Life on the Street

8.7/10 13.7K Votes
پخش : 1993 تا 1999
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
178

The Queen's Gambit

8.5/10 522.9K Votes
پخش : 2020 تا 2020
زمان : 397 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام
179

Flight of the Conchords

8.6/10 64.9K Votes
پخش : 2007 تا 2009
زمان : 28 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , آهنگ , موزیکال
180

Dragon Ball

8.6/10 63.8K Votes
پخش : 1995 تا 2003
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
181

Dragon Ball

8.5/10 63.8K Votes
پخش : 1986 تا 1989
زمان : 25 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
182

Battlestar Galactica

8.5/10 79.1K Votes
پخش : 2003 تا 2003
زمان : 183 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : اکشن , ماجراجویی , درام
183

Black Sun

8.9/10 12.2K Votes
پخش : 2017 تا ?
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , هیجان انگیز
184

Coupling

8.6/10 47.1K Votes
پخش : 2000 تا 2004
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی , عاشقانه
185

The Family Man

8.7/10 95.7K Votes
پخش : 2019 تا ?
زمان : 45 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : اکشن , کمدی , درام
186

The Eric Andre Show

8.6/10 21.3K Votes
پخش : 2012 تا ?
زمان : 11 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , Talk-Show
187

Impractical Jokers

8.6/10 44.5K Votes
پخش : 2011 تا ?
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی , Reality-TV
188

Yes, Prime Minister

8.6/10 12.5K Votes
پخش : 1986 تا 1987
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : کمدی
189

Samurai Champloo

8.6/10 53.7K Votes
پخش : 2004 تا 2005
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
190

Spaced

8.5/10 56.9K Votes
پخش : 1999 تا 2001
زمان : 25 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی
191

Rocket Boys

8.9/10 17.4K Votes
پخش : 2022 تا ?
زمان : 45 دقیقه
رده سنی :
ژانر : درام , تاریخی
192

Endeavour

8.6/10 32.2K Votes
پخش : 2012 تا 2023
زمان : 89 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
193

Mr. Robot

8.5/10 409.7K Votes
پخش : 2015 تا 2019
زمان : 49 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , هیجان انگیز
194

The IT Crowd

8.5/10 161.5K Votes
پخش : 2006 تا 2013
زمان : 25 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی
195

Ezel

8.7/10 36K Votes
پخش : 2009 تا 2011
زمان : 90 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : جنایی , درام , هیجان انگیز
196

Long Way Round

8.6/10 15K Votes
پخش : 2004 تا 2010
زمان : 315 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : مستند , ماجراجویی
197

Heartstopper

8.6/10 72.8K Votes
پخش : 2022 تا ?
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : درام , عاشقانه
198

I'm Alan Partridge

8.6/10 21.6K Votes
پخش : 1997 تا 2002
زمان : 29 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی
199

Formula 1: Drive to Survive

8.5/10 48.3K Votes
پخش : 2019 تا ?
زمان : 40 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : مستند , ورزشی
200

Louie

8.5/10 81.4K Votes
پخش : 2010 تا 2015
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , درام
201

Mob Psycho 100

8.6/10 41.9K Votes
پخش : 2016 تا 2022
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , اکشن , کمدی
202

Whose Line Is It Anyway?

8.5/10 45.8K Votes
پخش : 1998 تا 2007
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : کمدی , Game-Show
203

Samurai Jack

8.5/10 58.1K Votes
پخش : 2001 تا 2017
زمان : 23 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
204

The Office

8.5/10 120.4K Votes
پخش : 2001 تا 2003
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , درام
205

Detectorists

8.6/10 19.8K Votes
پخش : 2014 تا 2022
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی
206

Spartacus

8.5/10 252.6K Votes
پخش : 2010 تا 2013
زمان : 55 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : اکشن , ماجراجویی , بیوگرافی
207

Through the Wormhole

8.6/10 18.3K Votes
پخش : 2010 تا 2017
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : مستند
208

Jujutsu Kaisen

8.6/10 95.6K Votes
پخش : 2020 تا ?
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
209

Sons of Anarchy

8.6/10 316.3K Votes
پخش : 2008 تا 2014
زمان : 45 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , هیجان انگیز
210

Letterkenny

8.6/10 27.3K Votes
پخش : 2016 تا 2023
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی
211

Happy Valley

8.5/10 61.5K Votes
پخش : 2014 تا 2023
زمان : 58 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , هیجان انگیز
212

Neon Genesis Evangelion

8.5/10 81.1K Votes
پخش : 1995 تا 1996
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : انیمیشن , اکشن , درام
213

Shameless

8.5/10 270.5K Votes
پخش : 2011 تا 2021
زمان : 46 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , درام
214

Doctor Who

8.6/10 238.9K Votes
پخش : 2005 تا ?
زمان : 45 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : ماجراجویی , درام , علمی تخیلی
215

Brass Eye

8.6/10 11.3K Votes
پخش : 1997 تا 2001
زمان : 25 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی
216

Twin Peaks

8.5/10 73.6K Votes
پخش : 2017 تا 2017
زمان : 1032 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , ترسناک
217

Trailer Park Boys

8.5/10 48.9K Votes
پخش : 2001 تا 2018
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی , جنایی
218

Skam

8.6/10 37.6K Votes
پخش : 2015 تا 2017
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : Not Rated
ژانر : درام , عاشقانه
219

North & South

8.6/10 34.3K Votes
پخش : 2004 تا 2004
زمان : 235 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : درام , عاشقانه
220

Spartacus: Gods of the Arena

8.5/10 143.5K Votes
پخش : 2011 تا 2011
زمان : 331 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : اکشن , ماجراجویی , بیوگرافی
221

Silicon Valley

8.5/10 162K Votes
پخش : 2014 تا 2019
زمان : 28 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی
222

Extraordinary Attorney Woo

8.6/10 23.7K Votes
پخش : 2022 تا 2022
زمان : 75 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : درام
223

The Rehearsal

8.5/10 24.2K Votes
پخش : 2022 تا ?
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : مستند , کمدی
224

Fullmetal Alchemist

8.5/10 75.9K Votes
پخش : 2003 تا 2004
زمان : 24 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
225

Futurama

8.5/10 256.3K Votes
پخش : 1999 تا ?
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , ماجراجویی , کمدی
226

Regular Show

8.5/10 54.5K Votes
پخش : 2010 تا 2017
زمان : 23 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
227

Schitt's Creek

8.5/10 139.1K Votes
پخش : 2015 تا 2020
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی
228

Rurouni Kenshin: Trust and Betrayal

8.6/10 15.9K Votes
پخش : 1999 تا 1999
زمان : 118 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : انیمیشن , اکشن , ماجراجویی
229

From the Earth to the Moon

8.6/10 13K Votes
پخش : 1998 تا 1998
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : اکشن , درام , تاریخی
230

Westworld

8.5/10 524.6K Votes
پخش : 2016 تا 2022
زمان : 62 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام , رازآلود , علمی تخیلی
231

Hannibal

8.5/10 270.1K Votes
پخش : 2013 تا 2015
زمان : 1680 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , ترسناک
232

The Expanse

8.5/10 167.2K Votes
پخش : 2015 تا 2022
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : درام , رازآلود , علمی تخیلی
233

Umbre

8.7/10 11.2K Votes
پخش : 2014 تا 2019
زمان : 45 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , هیجان انگیز
234

Derry Girls

8.5/10 53.8K Votes
پخش : 2018 تا 2022
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : کمدی
235

My Brilliant Friend

8.6/10 17.1K Votes
پخش : 2018 تا ?
زمان : 60 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام
236

Tear Along the Dotted Line

8.6/10 11.7K Votes
پخش : 2021 تا 2021
زمان : 20 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , کمدی , درام
237

Wentworth

8.6/10 24K Votes
پخش : 2013 تا 2021
زمان : 45 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , هیجان انگیز
238

Community

8.5/10 286K Votes
پخش : 2009 تا 2015
زمان : 22 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : کمدی
239

Chef's Table

8.5/10 16.7K Votes
پخش : 2015 تا 2019
زمان : 50 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : مستند , بیوگرافی
240

Avrupa Yakasi

8.6/10 20.5K Votes
پخش : 2004 تا 2009
زمان : 60 دقیقه
رده سنی :
ژانر : کمدی
241

Your Lie in April

8.6/10 35.8K Votes
پخش : 2014 تا 2018
زمان : 23 دقیقه
رده سنی : TV-PG
ژانر : انیمیشن , کمدی , درام
242

Gintama

8.7/10 14.4K Votes
پخش : 2005 تا 2021
زمان : 25 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : انیمیشن , اکشن , کمدی
243

Foyle's War

8.6/10 17.5K Votes
پخش : 2002 تا 2015
زمان : 90 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
244

Generation Kill

8.5/10 57.7K Votes
پخش : 2008 تا 2008
زمان : 70 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : درام , جنگی
245

Alfred Hitchcock Presents

8.5/10 18.9K Votes
پخش : 1955 تا 1962
زمان : 25 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : درام
246

Cobra Kai

8.5/10 199.8K Votes
پخش : 2018 تا 2023
زمان : 30 دقیقه
رده سنی : TV-14
ژانر : اکشن , کمدی , درام
247

Southland

8.5/10 28.6K Votes
پخش : 2009 تا 2013
زمان : 42 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , هیجان انگیز
248

The Night Of

8.4/10 166.7K Votes
پخش : 2016 تا 2016
زمان : 525 دقیقه
رده سنی : TV-MA
ژانر : جنایی , درام , رازآلود
249